Begynderkurser:

Inrigger (robåde) den ????
Yderligere oplysninger hos ???.
Det er et krav, at du kan svømme 300 meter.

Hav-kajak begynderkursus, den 18-19/6-2022 (opstartsmøde i ugen inden kurset for tilmeldte kursusdeltagere) og efterfølgende nogle aftener (se nedenfor), på IPP2-niveau, der giver frigivelse til at ro på egen hånd.
Mulighed for opgradering til også at måtte ro i den anden kajak-type efter kurset, includeret i prisen.
Det er et krav, at du kan svømme 600 meter.
Deltager-gebyr kr. 2.500,00 incl. et års medlemsskab af klubben, indbetales på klubbens konto nr. 9070  3365767814 og er din garanti for plads på kurset.
Yderligere info og tilmelding hos formanden.

Tur-kajak begynderkursus: den 11-12/6 2022 efter samme opskrift som ovenfor.

Begynderkursus inrigger

Der afholdes i år et Inrigger-begynder kursus i weekenden ?????, samt et par hverdagsaftener.


Roning er en dejlig sport der forener sund motion med store naturoplevelser og et godt kammeratskab. Er du interesseret i at prøve, er du meget velkommen til at kontakte Linda Larsen.

Som ny roer skal man lære roteknik og opnå almen kendskab til bådene. Klubben stiller en instruktør til rådighed. Instruktøren er uddannet af DFfR (Dansk Forening for Rosport).

De første 3-5 gange roer du sammen med en instruktør. Her indøves rotaget , og man lærer forskellige kommandoer. Desuden lærer du at skifte plads i båden, og du prøver at sidde på styrmandspladsen.

Du lærer også om bådenes indretning, hvordan man klargør både og rengør disse efter en tur på fjorden. Vi gør en del ud af sikkerhed, og der medbringes redningsveste i båden. Superseniorer roer altid iført lette, oppustelige veste.

Efter hver rotur noteres på et skema, hvad du er blevet instrueret i, og når du bliver frigivet, kan du ro med andre medlemmer uden instruktør. Det er dog en betingelse, at den ansvarlige for båden har gennemgået et styrmandskursus. Det er muligt at tage et sådant kursus i klubben. De fleste vælger at tage styrmandskursus, når de har roet 1-2 år.

Du skal kunne svømme 300 meter, og svømmeprøve aflægges i svømmehallen. Størrelsen af kontingentet afhænger af, om man er ungdomsroer eller senior (+25).

Yderligere information hos Rochefen.

Begynderkursus i hav-kajak

Begynderkurset er for folk som gerne vil i gang med at ro enten (tur- eller) hav-kajak. For at kunne deltage er det et krav, at du kan svømme 600 meter.

På kurserne lærer deltagerne roteknik, rednings- og bjergningsøvelser, regler for færdsel til søs og søsikkerhed m.m. Kurset slutter med en prøve, hvor kursisterne bl.a. skal demonstrere, at de er i stand til at redde sig selv og en rokammerat op i kajakken ved en kæntring. Beståelse af kurset giver IPP2-niveau (frigivelse), hvorefter kursisten frit må benytte klubbens udstyr og ro i klubbens daglige rofarvand i henhold til klubbens reglement.

Efter dit kursus er der mulighed for at blive opgraderet til også at måtte ro i den anden kajaktype,
så du har mulighed for at vælge forskellig kajaktype at rio i afhængig af vejret og humør.

Kursus gebyr er kr. 2.500,00 og er incl. et års kontingent. Skal være betalt til klubbens konto nr. 9070-3365767814 senest 8 dage før kursus start, da din plads ellers går til anden side. Anfør dit navn som reference.
Kurset starter med introaften i ugen op til kurset og efterfølgende i for hold 1 den 1-2 juni 2019 eller på hold 2 den 15-16. juni og fortsætter nogle hverdagsaftener de næste par uger, hvor vi får mere ro-rutine, samt øver div. rednings- og sikkeredsøvelser.

Tilmelding efter først til mølle til ?  med dine data - Navn Adresse Tlf.nr og Alder, hurtigst mulig.
Kontakt-personer vedr. kurset ses øverst på siden.

Da vi kun har 8 pladser på hvert kursushold, er det først til mølle princippet, de resterende bliver sat på venteliste.
Du skal deltage alle dage, for at blive frigivet som roer.
Der udsendes endeligt program kort før kursus-start
HUSK SKIFTETØJ DER KAN TÅLE AT BLIVE VÅDT. Vindtæt f.eks. løbetøj er bedst, da det ikke er tungt at svømme med, når du skal i vandet og træne rednings-øvelser. Du kan naturligvis også anskaffe dig en våddragt (modellen uden æmer er bedst for bevægeligheden, men en med ærmer kan også bruges).
  
Hav-kajak kurset afholdes som et 2 x 8 timers IEP2 kursus over en weekend, hvorefer kursisterne på klubaftenerne finpudser teknikken og rutinen, samtidig med at man får roet klubbens krav på 50 km for at måtte ro i klubbens havkajakker alene.

Eksempel på Program  for turkajak fra 2016

Torsdag d. 12/5 kl. 18.30-21: Introduktion, land-træning og info
Lørdag d. 14/5 kl. 9-16: Introdag 1: roning i "kravlegården" ved klubben om formiddagen. Efter frokost ror vi en lille tur
Søndag d. 15/5 kl. 9-14: Introdag 2: Øvelser i "kravlegården" og kort rotur
Mandag d. 16/5 kl. 18-20: Introdag 3: Øvelser og rotur
Onsdag d. 18/5 kl. 18-20: introdag 4: Øvelser og rotur
Mandag d. 23/5 kl. 18-20: Begynderroning: lidt længere rotur og øvelser
Onsdag d. 25/5 kl. 18-20: Begynderroning: lidt længere rotur og øvelser
Mandag d. 30/5 kl. 18-20: Begynderroning: lidt længere rotur og øvelser
Onsdag d. 1/6 kl. 18-20: Begynderprøve 

Nederst på denne side er der et link til et dokument der kort beskriver hvad du skal igennem på kurset.

Deltagerne får naturligvis en mere udførlig kursus-info efter tilmelding.

Hvis der er en enkelt dag, hvor du ikke kan deltage finder vi ud af det, men info-aftenen er vigtig.
  
PS.
HUSK SKIFTETØJ DER KAN TÅLE AT BLIVE VÅDT - gerne en våddragt - Klubben har alt andet udstyr.
 
Lærings-punkter/skema til kajak begynderkursus
 

Årlig Kontingent 2022

Junior  12-24 år 

kr.    750,00

Senior fra 25 år

kr.  1.800,00

Passiv  

kr.    150,00

Motionscenter uden roning
(Kun med roklub relation/familie) kr. 600,00
Hobro Ro- og Kajakklub, Nordre Kajgade 11-13, 9500 Hobro - CVR.nr. 29719691
Lav din egen hjemmeside med mono.net